HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy pre oblasť digitalizácia zaznamenali vysoký záujem

Aktualita

Prvé výzvy programu Horizont Európa pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, ktoré sa orientovali na oblasť digitalizácia (Destinácia 3, Destinácia 4 a Destinácia 6 pracovného programu Horizont Európa pre roky 2021 a 2022), mali deadline dňa 21.10.2021.

Vo výzvach bolo podaných spolu až 642 projektových návrhov.

Nižšie nájdete prehľad počtu podaných projektových návrhov v jednotlivých témach uzatvorených výziev:

Destinácia: Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie – podaných spolu 109 projektových návrhov

TémaTyp akciePočet podaných projektových návrhov
HORIZON-CL4-2021-DATA-01-01 Technologies and solutions for compliance, privacy preservation, green and responsible data operations (AI, Data and Robotics Partnership)RIA21
HORIZON-CL4-2021-DATA-01-03  Technologies  for  data  management  (AI,  Data  and Robotics Partnership)IA25
HORIZON-CL4-2021-DATA-01-05 Future  European  platforms  for  the  Edge:  Meta Operating SystemsRIA55
HORIZON-CL4-2021-DATA-01-07 Coordination and Support of the ‘Cloud-Edge-IoT’ domainCSA7
HORIZON-CL4-2021-DATA-01-08 Roadmap for next generation computing and systems technologiesCSA1

Destinácia: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu – podaných spolu 327 projektových návrhov

TémaTyp akciePočet podaných projektových návrhov
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-01 Ultra-low-power, secure processors for edge computingRIA17
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-05 Open Source Hardware for ultra-low-power, secure processorsCSA2
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-06 Advanced optical communication components (Photonics Partnership)IA15
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-07 Advanced Photonic Integrated Circuits (Photonics Partnership)RIA43
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09 AI, Data and Robotics for the Green Deal (AI, Data and Robotics Partnership)IA35
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-10 AI, Data and Robotics at work (AI, Data and Robotics Partnership)IA47
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11 Pushing the limit of robotics cognition (AI, Data and Robotics Partnership)RIA64
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-12 European Network of Excellence Centres in RoboticsRIA2
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-13 Academia-Industry Forum on Emerging Enabling TechnologiesCSA6
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-14 Advanced spintronics: Unleashing spin in the next generation ICsRIA14
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-21 Next generation quantum sensing technologiesRIA8
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-23 International cooperation with CanadaRIA15
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-26 Coordination of European Smart Network actionsCSA1
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-27 Development of technologies/devices for bio-intelligent manufacturingRIA7
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-30 Investing in new emerging quantum computing technologiesRIA5
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 Functional electronics for green and circular economyRIA45
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32 Support and coordination of the Quantum Technologies Flagship InitiativeCSA1

Destinácia: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií – podaných spolu 206 projektových návrhov

TémaTyp akciePočet podaných projektových návrhov
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-01 Verifiable robustness, energy efficiency and transparency for Trustworthy AI: Scientific excellence boosting industrial competitiveness (AI, Data and Robotics Partnership)RIA38
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-02  European coordination, awareness, standardisation  &  adoption  of  trustworthy  European  AI,  Data  and  Robotics  (AI,  Data and Robotics Partnership)CSA3
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-03  European  Network  of  AI  Excellence  Centres: Pillars of the European AI lighthouseRIA2
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-24 Tackling  gender,  race  and  other  biases in AIRIA24
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-27 AI to fight disinformationRIA22
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-04 Trust & data sovereignty on the InternetRIA7
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-05 Trustworthy open search and discoveryRIA7
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-07 Next  Generation  Internet  community-building and outreachCSA7
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-08 NGI International Collaboration  – Transatlantic fellowship programmeCSA2
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-09 NGI Tech ReviewCSA1
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-13 eXtended Reality ModellingRIA18
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-14 eXtended Reality for All – HapticsRIA3
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-25 eXtended Collaborative TelepresenceIA6
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06 Innovation for Media, including eXtended RealityIA15
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-28  eXtended  Reality  Ethics,  Interoperability  and ImpactCSA2
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-17  Awareness  raising  on  Intellectual  property  (IP) management for European R&ICSA5
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-18 Fostering standardisation to boost European industry’s competitivenessCSA4
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-19 Testing innovative solutions on local communities’ demandCSA6
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-20 Piloting a new industry-academia knowledge exchange focussing on companies’ needsCSA6
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-21 Art-driven use experiments and designRIA13
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-29 Support  for  transnational  activities  of  National Contact Points in the thematic area of DigitalCSA1
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-30 Support  for  transnational  activities  of  National Contact Points in the thematic area of IndustryCSA1
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-31 Support  for  transnational  activities  of  National Contact Points in the thematic area of SpaceCSA1
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-26 Workforce skills for industry 5.0RIA12

Kontakt na Slovensku

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 08.11.2021, erh