HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy Inovácie v MaSP – INNOSUP 2020

Aktualita

Európska komisia zverejnila 2. júla 2019 aktualizovaný pracovný program pre oblasť Inovácie v malých a stredných podnikoch, ktorý obsahuje informácie o pripravovaných výzvach v rámci INNOSUP 2020.

Sú nimi:

Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2018-2020 : uzávierky 16. október 2019, 17. marec 2020, 14. október 2020

European Open Innovation network in advanced technologies INNOSUP-07-2019: otvorenie výzvy 5. február 2019, uzávierka 1. august 2019

Closing the finance gap for IPR-driven start-ups and SMEs INNOSUP-10-2020: otvorenie výzvy 4. júl 2019, uzávierka 29. október 2019

European SME innovation Associate – pilot INNOSUP-02-2019-2020: otvorenie výzvy 3. september 2019, uzávierka 15. január 2020

Cluster facilitated projects for new industrial value chains INNOSUP-01-2018-2020: otvorenie výzvy 7. november 2019, uzávierka 1. december 2020

Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020: otvorenie výzvy 4. august 2020, uzávierka 1. december 2020

Kompletný pracovný program s bližším popisom výziev.