HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy FCH JU pre rok 2020 otvorené!

Aktualita

V nadväznosti na otvorenie výziev Spoločného podniku pre Palivové články a vodík – Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking pre rok 2020 sa 27. januára 2020 konal Informačný deň v Bruseli.

Hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť odbornú verejnosť s obsahom, pravidlami a procesom predkladania projektových návrhov do otvorených výziev FCH JU pre rok 2020. Všetky výzvy boli 14. januára 2020 zverejnené na portáli Funding & Tenders Opportunities.

Ak ste sa podujatia nestihli zúčastniť, prezentácie a nahrávky z info dňa FCH JU nájdete na našej stránke: 

Video nahrávka č. 1: Info Day 2020 časť 1. :

Video nahrávka č. 2: Info Day 2020 časť 2 :