HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové výzvy z oblasti ENERGY otvorené + virtuálny informačný deň

Aktualita

5. marca 2020 boli otvorené ďalšie témy z Pracovného programu SC3 Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia týkajúce sa zvyšovanie energetickej účinnosti, smart riešení budov, inovatívneho financovania, smart energetických služieb, či podpore verejnej správy pri energetickej transformácii.

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky – EASME pripravila Virtuálny informačný deň k týmto 10 témam – topics z oblasti energetickej účinnosti (SC3 – Bezpečná, čistá e efektívne využívaná energia). Konečný termín na predloženie projektových návrhov je stanovený na 10. septembra 2020, o 17:00 Bruselského času. Na projekty je spolu vyčlenená suma 64 miliónov €.

Témy se týkajú 5 oblastí:

  • budovy
  • inovatívne financovanie 
  • spotrebitelia
  • služby
  • verejná správa

Budovy – Buildings 

Inovatívne financovanie – Innovative financing

Spotrebitelia a služby – Consumer & Services

Verejná správa – Public authorities & Policy Support

Zdroj: EASME, Zverejnené: 11.3.2020, mit