HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy Clean Sky 2

Aktualita

Výzvy spoločného európskeho podniku Clean Sky 2 sú zverejnené na Participant portáli. Podávanie projektových návrhov funguje podobným spôsobom ako pre výzvy v Horizonte 2020. Všetky dokumenty a podmienky účasti pre výzvy CS2 nájdete na stránkach jednotlivých výziev, v sekcii Topic Conditions & Documents.