HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva SME Innovation Associate spustená

Aktualita

Malé a stredné podniky často zápasia s problémom nedostatku špecializovaných znalostí a expertízy. Vhodné riešenie ponúkajú firmám mobilitné programy, ktoré im umožňujú získať do svojich tímov potrebných odborníkov na riešenie konkrétnych problémov. Program Horizont 2020 otestoval takúto schému v rokoch 2016-2017, ktorá dopĺňala projekty oblasti Marie Sklodowska Curie poskytovaním príležitostí pre skúsených výskumníkov v inovatívnych malých a stredných podnikoch.

Schéma má svoje pokračovanie aj v tomto programovacom období a 3. septembra 2019 bola otvorená výzva pre malé a stredné podniky, ktoré majú záujem o zamestnanie skúseného výskumníka (post doktoranta) zo zahraničia (tzv. inovačného partnera). Do schémy sa môžu zapojiť inovatívne firmy , ktoré majú problém získať podobného odborníka na národnej úrovni (požadovaná expertíza sa v danej krajine nenachádza alebo si ju podnik nemôže dovoliť). Firme budú hradené náklady na výskumníka na obdobie jedného roka jeho práce spočívajúcej v premene inovačnej idei na inovačný projekt.

Termín uzávierky výzvy je 15. január 2020.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch – výzva SME Innovation Associate Pilot alebo na Funding & Tender Opportunities portáli.

Tip EASME ako napísať úspešný projekt do SME Innovation Associate – časť Impact

Tip EASME ako napísať úspešný projekt do SME Innovation Associate – časť Excellence

Zdroj: EK, 13.9.2019, lda