HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva projektu DIH-HERO

Aktualita

Projekt ↗ DIH-HERO  (podporený z H2020) spoločne sieťou  „Robotics in Healthcare European network“  vyhlasujú výzvu na podporu aktivít, ktoré demonštrujú možnosti existujúcich robotických riešení a aplikácií pre medicínske potreby.   

Celkový rozpočet výzvy: 1 mil. €. Každý z podporených projektov dostane do cca.100 000 € (Predpoklad)

Dátum otvorenia výzvy:  10. Apríla 2020 (!)

Dátum uzávierky výzvy:  17. Apríla 2020

Ďalšie informácie nájdete na adrese https://dih-hero.eu/supporting-professionals-in-the-fight-against-covid-19/

Zdroj: DIH-HERO, 15.4.2020, dus via kas