HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VÝZVA pre záujemcov o absolvovanie tréningu pre oblasť VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR

Aktualita

POZOR – je možnosť sa prihlásiť na májový tréning do Bukurešti  od 22.-25.5.2018.

Projekt ResInfra@DR organizuje tréning na budovanie kapacít pre ex-ante hodnotenie výskumných infraštruktúr, plánovanie výskumných infraštruktúr, monitorovanie existujúcich a identifikáciu očakávaných dopadov výskumných infraštruktúr.

Tréning sa zameriava predovšetkým na zriaďovateľov výskumných infraštruktúr, grantové agentúry podporujúce tieto infraštruktúry, ďalej manažérov a prevádzkovateľov, ako aj potenciálnych hodnotiteľov výskumných infraštruktúr.

Jedná sa o 4-dňový tréning s poskytnutím ubytovania a preplatením cestovných nákladov pre vybraných účastníkov.

Účasť je obmedzená na občanov krajín Dunajského regiónu.

 

Viac informácií nájdete v priloženej výzve na účasť na tréningu.

V prípade, ak máte záujem sa tréningu zúčastniť, vyplňte prosím vyplňte priložený registračný formulár. Prípadne tento email môžete posunúť Vašim spolupracovníkom, ktorí sú vhodní adepti na účasť na takomto tréningu.

 

Prihlášky do Banej Luky sú uzatvorené!