HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva pre signatárov charty Misie Adaptácia na zmenu klímy

Aktualita

Signatári charty Misie Adaptácia na zmenu klímy môžu teraz požiadať o technickú pomoc z platformy misie (Mission Implementation Platform – MIP4Adapt’s technical assistance).

Tí, ktorí o ňu požiadajú, budú môcť využiť na mieru šitú odbornú pomoc a podporu pri:

  • prechode od hodnotenia rizík k vypracovaniu adaptačných postupov a k financovaniu a realizácii riešení na prispôsobenie sa zmene klímy,
  • identifikácia vhodných demonštračných projektov adaptácie na zmenu klímy, prístup k relevantnému financovaniu a financovanie,
  • stimulovanie mobilizácie a zapojenia občanov a zainteresovaných strán do vytvárania transformačných ciest smerom k odolnosti voči zmene klímy

Viac informácií o kritériách oprávnenosti, rozsahu služby a návode na podanie žiadosti nájdu signatári charty v sekcii Technická pomoc na internetovej stránke Community of Practice (personalizovaný vstup). Technická pomoc je určená na dopracovanie adaptačných stratégií, zapojenie občanov a identifikáciu vhodných demonštračných projektov adaptácie na zmenu klímy v regióne.


Žiadosť si môžu signatári charty misie podať vyplnením jednoduchého formulára žiadosti o technickú pomoc.

Ak máte nejasnosti ohľadne fungovania misijnej platformy adresujte svoje otázky priamo na Helpdesk MIP4Adapt.

Dôležité odkazy a dokumenty:

Viac informácií na Slovensku poskytne NCP – Miroslava Tužinská

Zdroj: MIP4Adapt, 31.5.2023, mit