HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva pre rok 2016 otvorená – Call for Knowledge and Innovation Communities‘ (KICs‘)

Aktualita

Európsky inovačný a technologický inštitút otvoril výzvu pre rok 2016 s názvom: Call for Knowledge and Innovation Communities‘ (KICs).
 

EIT vyzýva uchádzačov, aby predložili svoje návrhy KIC v tematických oblastiach:

1) Food4Future – Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers;
2) Added-value Manufacturing

Uzávierka na podanie návrhov je: 14 júla 2016 (17:00 miestneho času v Bruseli)

Všetky príslušné informácie a dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach EIT.

EIT v spolupráci s EK organizuje Informačný deň k tejto výzve na 18. februára 2016 v Bruseli.
Hlavným cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom informácie o výzve a pokyny pre potenciálnych žiadateľov pri predkladaní svojich návrhov.
Registrácia je otvorená.