HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií

Aktualita

Blaškovitš, Bobovnický

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila 23. novembra 2020 výzvu pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií, ktoré sú prioritou aj v novej produktovej stratégii SIEA. Môžu sa do nej zapojiť subjekty s ambicióznymi projektami, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov Európskej únie.

V nadväznosti na ambiciózny cieľ týkajúci sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a tiež existujúce pravidlá IPCEI projektov, Európska komisia v spolupráci s členskými krajinami zahájila proces prípravy IPCEI projektov pre oblasť vodíkových technológii a systémov. V reakcii na túto iniciatívu, SIEA poverená Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásila výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (Important Projects of Common European Interest – IPCEI) v oblasti vodíkových technológií. Výzva je určená pre spoločnosti s registrovaným sídlom na území SR, ktoré sa chcú zapojiť do strategických projektov európskeho významu prostredníctvom rôznych partnerstiev v rámci európskeho hodnotového reťazca v oblasti vodíkových technológií a systémov, t. j. výroba vodíka, jeho preprava a distribúcia, skladovanie, výroba zariadení (vrátane elektrolyzérov a zariadení pre vysoko výkonnú mobilitu), priemyselné aplikácie (vrátane dekarbonizácie priemyselných zariadení), aplikácie pre koncových užívateľov a pod.).


Popri benzíne, nafte či elektrickom pohone by mal byť technológiou budúcnosti na Slovensku vodík. Technológia by sa mohla využívať aj pri kúrení či ekologickej výrobe energie. Táto sféra má podporu Európskej komisie aj ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Ako povedal Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA, ktorá je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií: „V rámci výzvy IPCEI hľadáme projekty, ktoré prekonávajú súčasné najvyspelejšie riešenia. Ich výsledky majú presahovať záujmy podniku či odvetvia a prinášať prospech aj ďalším členským štátom Európskej únie.“ Projekty bude následne posudzovať Európska komisia a vyberie tie, ktoré podporí.

Viac informácií

Dátum uzávierky: 31. decembra 2020 o 15:00.

No alt text provided for this image

Zdroj: SIEA; SARIO; HN, zverejnené: 24.11.2020, autor: rpa