Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva pre mentorov programu Horizont Európa

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry

Máte skúsenosti s riadením, implementáciou alebo hodnotením projektových návrhov? Zdieľate nadšenie pre kariérny postup výskumníkov? Dokážete uplatniť svoje zručnosti s písaním efektívnych návrhov projektov a poskytnúť spätnú väzbu počas ich prípravy? Rozšírte sieť našich mentorov pre Horizont Európa.

Naši mentori sú skúsení výskumníci, inovátori, hodnotitelia, ktorí využívajú svoju odbornosť, skúsenosti a zručnosti na podporu slovenských žiadateľov pri príprave konkurencieschopnej žiadosti v rámci programu Horizont Európa.

Úlohou mentora je poskytnúť žiadateľovi odborné poradenstvo v záverečnej fáze prípravy žiadosti  formou pripomienok a odporúčaní na jej zlepšenie po obsahovej i formálnej stránke a prispieť tak k zvýšeniu účasti Slovenska v rámcovom programe pre výskum a inovácie.

Ak spĺňate uvedené predpoklady, môžete sa zaregistrovať na externú spoluprácu s Národnou kanceláriou Horizontu v rámci národného projektu SK4ERA.  Pri registrácii je potrebné deklarovať splnenie podmienok doložením  životopisu vo formáte Europass s uvedením referencií.

Po splnení požadovaných podmienok budete zaradený do databázy mentorov a v prípade potreby vás budeme kontaktovať.

Činnosť mentora je honorovaná v súlade s pravidlami mentoringovej schémy SK4ERA a platnou legislatívou.

Podmienky spolupráce sú upravené dohodou o vykonaní práce medzi mentorom a CVTI SR.

Registrácia