HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva pre expertov

Aktualita

BBI JU hľadá expertov na hodnotenie Výzvy na predkladanie návrhov BBI JU 2020.

Ak máte záujem stať sa hodnotiteľom BBI JU, je potrebné do 14. apríla 2020:  

Keďže BBI JU funguje vo veľmi širokom sektore, nepretržite hľadá expertov – hodnotiteľov pokrývajúcich širokú škálu oblastí súvisiacich s BBI. 

Ako hodnotiteľ návrhov máte možnosť získať hodnotný náhľad do európskych bio odvetví a programu Horizont 2020. 

Zdroj: BBI JU, 10.04.2020, nakh