HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na žiadosť o investíciu pre MaSP

Aktualita

Ak ste malý a stredný podnik, spin-off alebo start-up v oblasti technológií, získali ste v minulosti financovanie v rámci 7. Rámcového programu alebo Horizon 2020 alebo v súčasnosti projekt v rámci H2020 realizujete (vrátane SME Instrument alebo kaskádového financovania) a hľadáte investora, máme pre vás ponuku prichádzajúcu z projektu IRSUS.

 

Projekt IRSUS je financovaný zo zdrojov Európskej únie a jeho cieľom je vniesť do výskumno-inovačných aktivít príjemcov EÚ grantov podnikateľské črty prostredníctvom realizácie školení a podpory ich podnikateľských zručností, podpory fundraisingu, networkingu a propagačných aktivít. Na všetkých týchto aktivitách participujú kouči z podnikateľského prostredia a korporátne fondy.

 

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky a máte záujem o investíciu v rámci tohto projektu, môžete sa prihlásiť v rámci otvorenej výzvy na tomto odkaze. Stačí na to vyplniť prihlášku s otázkami o vašom bývalom/súčasnom projekte a o vašej organizácii.Celá procedúra vám zaberie maximálne 20 minút.

Výzva je otvorená do 31. marca 2019.