HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov na Slovensku

Aktualita

EU Research project, become an evaluator
Výzva na zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov na Slovensku. Zdroj: EC

Úrad vlády SR dáva do pozornosti možnosť podieľať sa na stransparentňovaní hodnotiaceho procesu výskumných a inovačných projektov na Slovensku. Na hodnotenie výskumných a inovačných projektov predložených v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti budeme využívať predovšetkým databázu expertov Európskej komisie.

Pri projektoch s vyššou alokáciou budeme využívať zahraničných hodnotiteľov, vrátane slovenských vedcov a expertov na technológie dlhodobo pôsobiacich v zahraničí. Pri projektoch s nižšími rozpočtami hľadáme expertov spĺňajúcich kritériá odbornosti, ktorí pôsobia v na Slovensku a v Čechách.

V prípade záujmu o zapojenie sa do hodnotenia projektov, je potrebná registrácia do databázy Európskej komisie.

Ak už v databáze experti zaregistrovaní sú, je potrebné nastaviť profil tak, aby mohli byť kontaktovaní aj na výzvy mimo priamo riadených programov. Hodnotenie projektov bude finančne odmeňované na úrovni Horizontu Európa.

Za zdieľanie tejto informácie v rámci Vašich inštitúcií a sietí kontaktov Vám vopred ďakujeme.

Zdroj: Úrad vlády SR, https://ec.europa.eu; zverejnené: 9. 11. 2022, autor: rpa