HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Aktualita

Obraciame sa na slovenskú akademickú obec, výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov, výskumné inštitúcie,  univerzity, akadémie, grantové agentúry, na všetkých, ktorým záleží na dodržiavaní vedeckej integrity na Slovensku, s výzvou, aby sa zapojili do pripomienkovania predložených dokumentov.