HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na prejavenie záujmu do výzvy

Aktualita

Jednotné výskumné centrum (JRC) uverejnilo výzvu na prejavenie záujmu o účasť v Partnerstve pre regionálne inovácie.

Pilotný projekt bude zahŕňať 24 európskych účastníkov (štáty, regióny, združenia regiónov), ktoré chcú byť príkladom ekonomického a sociálneho rozvoja prostredníctvom inovácií, priemyselného rozvoja a udržateľnej zmeny.

Uzávierka výzvy – 25. 4. 2022

Viac informácií o partnerstve, ako aj formulár žiadosti

8. 9. 2022, kas