HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na predkladanie žiadostí: Program školenia „Training-of-trainers“

Aktualita

Máte skúsenosti so vzdelávaním vysoko kvalifikovaných odborníkov?

JRC ohlásila program školenia školiteľov (Training-of-Trainers – ToT) pre výskumných pracovníkov a facilitátorov z krajín EÚ.

Účastníci, ktorí dokončia program ToT, pomôžu výskumníkom v krajinách EÚ mať vplyv na politiku.

Učebné osnovy pre ToT v komunite EU4Facts

Prihlásenie

Termín na prihlásenie: 26. februára 2021.

Úspešní kandidáti budú informovaní v apríli / máji 2021.

Kritériá žiadosti

Uchádzači sú povinní prihlásiť sa vo dvojiciach. Kurz vyžaduje dvoch „miestnych školiteľov“:

  • jeden s minimálne 5-ročnými skúsenosťami vo vedeckom výskume a
  • jeden s minimálne 3-ročnými skúsenosťami s podporou sprostredkovania skupín.

Ďalšie informácie vrátane úplného zoznamu kvalifikácií pre každý z týchto dvoch profilov:

Referenčný rámec

Program školiteľov (ToT)

Cieľom ToT je vyškoliť okolo 20 „miestnych školiteľov“ v roku 2021, aby absolvovali dvojdňový odborný vzdelávací kurz Dôkazy pre politiku.

Poskytovanie a použitie dôkazov pri tvorbe politiky je zložitá úloha. Vyžaduje odlišné kompetencie, ktoré sú zriedka súčasťou študijných programov pre vedecké tituly na univerzite.

Účastníci konferencie sa naučia, ako vyškoliť výskumných pracovníkov, aby efektívne informovali o koncepcii verejných politík a diskusiách. To pokrýva

  • hodnotenie vedy,
  • pochopenie procesov tvorby politiky a
  • získanie prehľadu o interakcii medzi vedcami, tvorcami politík a politikmi.

Kontakt

Ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese: JRC-E4P-TRAINING@ec.europa.eu

Zdroj: EK, zverejnené: 11.1.2021, autor: rpa