HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na predkladanie ponúk “Batérie novej generácie”

Aktualita

Dňa 25. Apríla 2019 o 17:00 je uzávierka verejnej súťaže na podávanie projektov k iniciatíve „Budovanie nízkouhlíkovej a  voči klimatickým podmienkam odolnej  budúcnosti:  batérie novej generácie“ („Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next Generation Batteries“)

Nezabúdajte podať svoju žiadosť včas, najlepšie jeden aspoň dva dni pred uzávierkou.

Podanie aktualizovanej verzie projektového návrhu je možné kedykoľvek až do okamihu uzávierky.

Týka sa to výziev:

(Strongly improved, highly performant and safe all solid state batteries for electric vehicles)

(Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery storage)

(Modelling and simulation for Redox Flow Battery development)

(Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage)

(Research and innovation for advanced Li-ion cells (generation 3b))

(Li-ion Cell Materials & Transport Modelling)

(Network of Li-ion cell pilot lines)

 

Upozornenie:

Slovenské názvy výziev slúžia len na ľahšiu orientáciu.

Právne záväzné sú názvy výziev uvedené v anglickom jazyku na stránke Funding & tender opportunities (náhrada Participant Portal-u) resp. v Pracovnom programe Cross-cutting Activities rok 2018-2020