HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na predkladanie ponúk: analýza služieb EGNOS s vysokou presnosťou

Aktualita

Služba EGNOS s vysokou presnosťou (HA) má potenciál poskytnúť používateľom presnosť na úrovni centimetrov, rýchly čas konvergencie a včasné varovanie pred akýmkoľvek kompromisom voči integrite služieb určovania polohy. S cieľom lepšie porozumieť potrebám používateľov takejto služby EK, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR GROWTH), uverejnila výzvu na predkladanie ponúk (ITT). Cieľom ITT je určiť, za akých podmienok by bolo prospešné zaviesť službu EGNOS v rámci časového rámca 2020-2035.

Analýza sa zameria na identifikáciu požiadaviek používateľov a na poskytovanie služieb systému EGNOS, pričom treba mať na pamäti predpokladanú dostupnosť komerčnej služby Galileo. ITT nezahŕňa technickú implementáciu služby na systémovej úrovni.
Študia bude v rámci programu Horizont 2020 v plnej miere financovaná Európskou komisiou.

Predpokladaná celková hodnota (bez DPH): 400 000,00 EUR
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 3. október 2017

Viac informácií