HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na účasť na podujatí o spolupráci klastrov a regiónov EÚ – Japonsko, 27. – 29. apríla 2020, otvorená!

Aktualita

Aktivity na podujatí o spolupráci klastrov a regiónov EÚ – Japonsko:

• Politický seminár organizovaný asistenčným pracoviskom pre regionálnu spoluprácu EÚ – Japonsko a Strediskom priemyselnej spolupráce EÚ – Japonsko
• Prezentácie medzi európskymi a japonskými klastrami a regionálnymi zástupcami
• Návštevy miest európskych klastrov v Štrasburgu a jeho okolí

Sektorové a technologické zameranie podujatia:

• Biotechnológie
• Digitálny priemysel
• Environmentálne technológie a obehová ekonomika
• Poľnohospodársko
• Udržateľný cestovný ruch

Prečítajte si úplné znenie výzvy a svoju žiadosť zaregistrujte na stránke podujatia najneskôr do 17. januára 2020. Pre regionálnych predstaviteľov je stále k dispozícii okolo 25 miest.

Publikované: 9.1.2020