HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorenie výzvy na podporu zelených projektov v oblasti chladenia a vykurovania

Aktualita

Dňa 1. júna 2022 otvára výzva na predkladanie projektov, na ktorých v čele stoja ženy v oblasti využívania OZE v sektore chladenia a vykurovania z H2020 projektu W4RESVybrané projekty získavajú podporu vo forme mentoringu resp. konzultačných služieb a iných odborných služieb.

Projekty by mali:

a) obsahovať inovatívne technológie alebo dizajnové koncepty pre energetickú efektívnosť budov alebo mestských štvrtí; b) zahŕňať (podnikateľské) nápady, ako zaujať ľudí, aby znížili svoju uhlíkovú stopu; c) zahŕňajú (podnikateľské) nápady, ktoré udržateľným spôsobom riešia negatívne dopady klimatickej zmeny.

Ak ste teda žena, podnikateľka, manažérka pohybujúca sa v oblasti využívania OZE v sektore vykurovania a chladenia, máte záujem získať podporné služby, odborný mentoring, nové kontakty a promo, neváhajte a zapojte sa do výzvy. V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte priamo: s.druskova@pedal-consulting.eu

PROJEKT W4RES:

Spoločnosť PEDAL Consulting je slovenským partnerom 3-ročného projektu s výstižným názvom Ženy pre vykurovanie a chladenie z OZE (Women for renewable energy sources – W4RES). Základná koncepcia projektu vychádza z obrovského a dosiaľ plne nevyužitého potenciálu žien. Ženy ako agentky zmeny môžu významne pomôcť k rýchlejšiemu naplneniu klimatických a energetických cieľov stanovených do roku 2030.

Projekt W4RES je zameraný práve na zvýšenie zapojenia žien do podpory a akcelerácie využívania obnoviteľných zdrojov energie v oblasti vykurovania a chladenia. Práve tento trh  totiž predstavuje 50 % z celkovej spotreby energie na domáce alebo priemyselné účely v Európe za rok. Na základe vysokej závislosti tohto trhu od fosílnych palív sa projekt W4RES zaoberá potrebou nahradenia fosílnych palív práve obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE), a to v rodovo citlivom scenári.

A teraz už späť k úspešným slovenským projektom. Ktoré sú to?

  • Chladenie s využitím odparovacích chladiacich systémov (ADRIAN GROUP),
  • 4women4sustainability: EKOkomunita BÚDA (prípadová štúdia)
  • Cirkulárna tepelná energia – rekuperácia tepla z odpadovej vody, alebo z odpadového (odvetrávaného) vzduchu, (ENERGIA REAL s.r.o.),
  • Komunitný zdroj energie pre prímestské oblasti (ECOGRID, a.s.)
  • Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra (predbežná štúdia, Priatelia Zeme – CEPA)
  • Transfer výsledkov projektu „Premena administratívnej budovy v Košiciach na aktívnu zelenú štruktúru – GreenIZOLA“ a prispôsobenie sa biznis modelu (GreenIZOLA).

Zdroj: Pedal Consulting, 26.5.2022, mit