HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na podporu výskumných aktivít postdoktorantov

Aktualita

Cieľom tohto programu – rozvíjať zručnosti nových vedcov a zvýšiť vedecké kapacity, zabezpečenie možnosti nových vedcov začať kariéru vo vedeckých inštitúciách a podnikoch, ako aj zlepšenie výskumných kompetencií, obnovenie ľudských zdrojov a zvýšenie počtu kvalifikovaných odborníkov.

Cieľovou skupinou tohto programu je postdoktoranský výskumník – Lotyšský alebo zahraničný vedec, ktorý získal doktorát nie viac ako 5 rokov pred termínom na podanie žiadosti o výskum.

Postgraduálný výskumník zo zahraničia môže implementovať tieto podporované aktivity v oblasti pôsobnosti výskumu:
• výskum,
• akvizície, schválenie a ochrana práv duševného vlastníctva,
• vedomosti a transferu technológií,
• školenia, medzinárodná mobilita a siete.

Podmienky projektu:
• žiadateľ o výskum je vedecká inštitúcia alebo podnik z Lotyšskej republiky, ktorý má pracovný pomer s postgraduálnym výskumníkom a zaisťuje prístup k infraštruktúre a ľudských zdrojov na vykonávanie výskumu potrebného v rámci žiadosti o výskum,
• Maximálny celkové oprávnené financovanie žiadosti o výskume musí byť 133.806 eur,
• Maximálna dĺžka realizácie projektu je 36 mesiacov.

Viac informácií o programe a súvisiace dokumenty.
Prosím, neváhajte sa obrátiť na pani Amanda Saleniece, senior experta postdoktoranského programu, Agentúrou pre rozvoj štátneho školstvo: amanda.saleniece@viaa.gov.lv