HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na podávanie žiadostí: Špeciálne ceny ILUCIDARE v rámci Cien za európske dedičstvo/Cien Europa Nostra 2020

Aktualita

Ceny za európske dedičstvo/Ceny Europa Nostra sú európskym najvyšším ocenením v oblasti kultúrneho dedičstva. Udeľujú sa za vynikajúce projekty uchovávania dedičstva a inovatívneho výskumu, práce profesionálov a dobrovoľníkov a výnimočné iniciatívy vo vzdelávaní, školení a zvyšovaní povedomia o kultúrnom dedičstve.

Počas nasledujúcich dvoch kôl tejto schémy budú spomedzi podaných prihlášok udelené dve nové Špeciálne ceny ILUCIDARE. ILUCIDARE je projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 s cieľom vytvorenia medzinárodnej siete propagujúcej kultúrne dedičstvo ako zdroj inovácie a medzinárodnej spolupráce.

V rokoch 2020 a 2021 prispejú Ceny za európske dedičstvo/Ceny Europa Nostra k projektu ILUCIDARE identifikáciou, propagovaním a podporou šírenia dobrých príkladov z praxe v inováciách a diplomacii, ktorých zdrojom je kultúrne dedičstvo.

Ceny za európske dedičstvo/Ceny Europa Nostra (v minulosti Cena EÚ za kultúrne dedičstvo/ Ceny Europa Nostra) spustila Európska únia v roku 2002 a udeľuje ju organizácia Europa Nostra. Ceny priniesli svojim nositeľom významný prínos, napríklad väčšie (medzi)národné zviditeľnenie, vyšší počet návštevníkov a následné financovanie. Schému cien podporuje program EÚ Kreatívna Európa.

Špeciálne ceny ILUCIDARE podporila EÚ v rámci Rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 v rámci grantovej zmluvy č. 821394.

Ste aktívny v oblasti inovácií a diplomacie súvisiacich s kultúrnym dedičstvom? Podajte svoj projekt  a podeľte sa so svojimi úspechmi s celou Európou!

Zapojte sa teraz!

www.europeanheritageawards.eu/apply

Uzávierka: 1. október 2019 (posledný termín prijímania žiadostí)

Pozrite si video

Viac informácií nájdete na:

europeanheritageawards.eu

ilucidare.eu