HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na nominácie kandidátov do vedeckej rady ERC

Aktualita

Európska komisia zriadila nezávislý Identifikačný výbor, ktorého úlohou je vybrať nových členov Vedeckej rady Európskej rady pre výskum (ERC).

Nominácie na nových členov rady sa prijímajú (v elektronickej forme) do 30. septembra 2020 na adrese: RTD-ERC-ID@ec.europa.eu

European Research Council 10th anniversary: "Beyond 10 Years of ...

Nominácie môžu predkladať okrem definovaných medzinárodných organizácií vymenovaných tu   aj ďalšie reprezentatívne organizácie vedeckej komunity.

Vedecká rada ERC je 21 členný orgán na čele s predsedom, zodpovedá za strategické smerovanie ERC a tvoria ju významné vedecké osobnosti z rôznych odborov. Funkčné obdobie člena Vedeckej rady ERC je 4 roky a je možné ho jedenkrát predĺžiť. Doposiaľ nebol jej členom nikto zo SR.

Mariya Gabriel, komisárka pre výskum, inovácie, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla:

„ERC sa stalo hybnou silou pre excelentný výskum, v neposlednom rade preto, že jej vedecká rada je zložená z najvýznamnejších európskych vedcov a učencov. Teším sa, až uvidím nominácie na nových kandidátov na tieto popredné funkcie s ohľadom na excelentnosť a vedecké pokrytie potrebné vo vedeckej rade a na rovnováhu z hľadiska pohlavia a geografie. Máme mnoho vynikajúcich výskumných pracovníkov vo všetkých častiach Európy a to by sa malo odraziť aj v nomináciách.“

Viac informácií vrátane návodu ako nominovať kandidátov nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Statement on Methodology a Statement of Qualifications.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené 30.7.2020, ivh