HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva MSCA ITN uzavretá – podaných 1509 projektových návrhov

Aktualita

Výkonná vedecká agentúra (REA) 14. januára 2020 uzatvorila výzvu MSCA ITN s počtom podaných 1509 projektových návrhov. Celkovo je k dispozícii 530 miliónov EUR na financovanie projektov v oblasti výskumu a inovácií pre inovatívne vzdelávacie siete Marie Skłodowska-Curie (ITN), ktoré na začiatku svojej kariéry vyškolia novú generáciu tvorivých, podnikavých a inovatívnych výskumných pracovníkov.

Výzva sa uzatvára s predpokladanou úspešnosťou okolo 10,3% a očakáva sa, že podporí viac ako 2 000 výskumných pracovníkov. Tohtoročná výzva potvrdzuje, že európske vzdelávacie siete (ETN) sú najobľúbenejšou schémou s 1285 predloženými návrhmi projektov, po ktorých nasledovali európske priemyselné doktoráty (EID) so 142 návrhmi projektov a európske spoločné doktoráty (EJD) s 82 návrhmi projektov.  

Projekty sa vyberú na financovanie s podporou externých nezávislých hodnotiteľov vybratých z databázy odborníkov Európskej komisie. Hodnotenia by sa mali začať 7. februára 2020 a výsledky výberu budú známe najneskôr do 14. júna 2020. REA podpíše dohody o grante s úspešnými žiadateľmi v septembri 2020. Podrobnejšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

16. 1. 2020, ivh