HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva INNOSUP-2020-08: posunutie termínu uzávierky

Aktualita

Uzávierka výzvy INNOSUP-2020-08 Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs bola posunutá z 1. decembra 2020 na 28. január 2021.

Dôvodom je, že len pred pár dňami bola na web stránke výzvy sprístupnená kompletná inštrukcia k metodológii ADMA, ktorá je spomínaná vo výzve.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na portáli Funding & Tender Opportunities.

Viac o výzvach pracovného programu INNOSUP nájdete aj v sekcii Inovácia v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: EK, zverejnené: 23.11.2020, autor: lda