HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva iCARE-2 pod schémou MSCA – COFUND

Aktualita

Vedeckí pracovníci v talianskom Združení pre výskum rakoviny (AIRC) informujú, že v roku 2017 získali AIRC grant na štipendium H2020 – MSCA – COFUND pre štipendijný program iCARE-2 (medzinárodné štipendium CAncer REsearch).

iCARE-2 ponúka post-doktorandské štipendiá pre medzinárodnú mobilitu a je určený na podporu celosvetového výskumu rakoviny prostredníctvom odbornej prípravy konkurencieschopných výskumných pracovníkov.

Prvá výzva je otvorená a deadline na predloženie návrhov je 25. júna 2018.

V priloženom dokumente, ako aj na webovej stránke www.icare-2.airc.it nájdete ďalšie informácie o tejto inovatívnej tréningovej schéme.

V prípade otázok, neváhajte kontaktovať priamo: mariafrancesca.mossuto@airc.it ; sara.redaelli@airc.it .