HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva FFG AUSTRIA – kariérne granty pre talenty vo výskume

Aktualita

RETIDA - Real-Time Data Analytics in the Mobility Domain (funded by the FFG  Austria Research Promotion Agency)

Kariérne granty FFG podporujú zahraničných výskumných pracovníkov pri zahájení, alebo pokračovaní ich kariéry v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v Rakúsku.

Financovanie

Grantové prostriedky FFG sú určené na pokrytie výdavkov vo výške (maximálne 80 % cestovných výdavkov), na cestu do Rakúska za účelom pohovoru (Interview Grant), vo výške (maximálne 2 000 EUR) na presídlenie z dôvodu novej pozície vo výskume, vývoji a inováciách (Relocation Grant) a (maximálne 2 000 EUR) na profesionálnu  integráciu ich partnerov/partneriek (Dual Career Grant).

Kritériá

Uchádzači o financovanie musia mať ukončené akademické vzdelanie a musia sa preukázať magisterským titulom.

Pracovná pozícia o ktorú sa uchádzajú a uzatvoria pracovný pomer, musí trvať najmenej 12 mesiacov a priamo súvisieť s výskumom, vývojom a inováciami.

Žiadosti o grant je možné zasielať výlučne elektronicky: 

FFG-Einreichtool eCall 

Žiadosť o príspevok sa musí predložiť pred začatím cesty na pohovor, alebo pred presídlením, resp. začatím práce.

Podrobnosti o postupe pri žiadosti nájdete v sprievodcovi výberovým konaním.

Výzva nie je časovo limitovaná.

Bližšie informácie

V prípade otázok kontaktujte:

Mag. Christine Kreuter
Programmmanagement
T +43 5 7755 2709
christine.kreuter@ffg.at

Zdroj: FFG, zverejnené: 12.1.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa