HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva Európska noc výskumníkov 2021 otvorená!

Aktualita

Európska komisia dňa 1. októbra 2020 otvorila výzvu Európska noc výskumníkov  s rozpočtom približne 8 mil. euro v rámci programovej oblasti MSCA a uzávierkou 12. januára 2020. Európska noc výskumníkov je verejná popularizačná aktivita s cieľom priblížiť výskumných pracovníkov verejnosti, predstaviť rozmanitosť vedy a jej vplyv na každodenný život, zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru výskumníka. Prebieha formou interaktívnych a pútavých podujatí v priestoroch obchodných centier, múzeí, kultúrnych zariadení i na verejných priestranstvách, kde vedci populárnou formou predstavujú verejnosti výsledky svojej práce.

Aktivity podujatí môžu spájať vzdelávacie aspekty so zábavou, najmä keď sú určené pre mladých divákov. Môžu mať rôzne podoby, napr. praktické experimenty, vedecké šou, simulácie, debaty, hry, súťaže, kvízy atď. Vo vhodnom prípade by mohlo ísť aj o spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami s cieľom podporiť formálne a neformálne prírodovedné vzdelávanie s cieľom zlepšiť vedeckú vedomostnú základňu. Aktivity by mali podporovať európsky rozmer, rodovú rovnováhu a začlenenie do výskumu a inovácií.

Jednou z politických priorít Európskej komisie je Európska zelená dohoda pre Európsku úniu a jej občanov s cieľom čeliť výzvam v oblasti klímy a životného prostredia. Podávateľom projektových návrhov sa preto odporúča, aby do svojich podujatí zahrnuli činnosti spojené s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Každý návrh by mal vytvoriť aspoň jeden európsky kútik poskytujúci všeobecné informácie o Európskej únii a o tom, ako EÚ financuje spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania v Európe i mimo nej.

Kto môže žiadať o grant?

Návrh projektu Európskej noci výskumníkov môže podať právnická osoba so sídlom členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine. Právne subjekty zahŕňajú koordináciu činností medzi miestnymi, regionálnymi, národnými alebo medzinárodnými partnermi.

Profily možných príjemcov môžu zahŕňať súkromné a verejné výskumné organizácie, organizácie, verejné orgány, školy, vedecké múzeá, organizácie rodičov a učiteľov, centrá mobility EÚ pre výskumných pracovníkov, nadácie alebo médiá.

Podrobnejšie informácie:

H2020-MSCA-NIGHT-2020bis

Príručka pre žiadateľov

Zdroj: EK, zverejnené 2. 10. 2020, ivh