HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Uzatvorila sa výzva ERC Starting grants 2022

Aktualita

Európska rada pre výskum (ERC) dostala 2 932 žiadostí podaných vo výzve ERC-STG-2022. To znamená pokles o 28 % v porovnaní s obdobnou výzvou v roku 2021 a pokles o 10 % v porovnaní s výzvou v roku 2020.

Vedecká rada ERC vyčlenila na túto výzvu 749 miliónov EUR na odhadovaných 480 grantov pre výskumníkov v ranej fáze kariéry.

Úspešnosť žiadateľov v tejto výzve sa tak odhaduje na 16 %. Najviac žiadostí bolo predložených v oblasti fyzikálnych a technických vied (1 234 projektov – 42 %), nasledovali spoločenské a humanitné vedy (850 projektov – 29 %) a prírodné vedy (848 projektov – 29 %).

ERC teraz začína s hodnotením návrhov. Hodnotenie je dvojkolové, súčasťou výberu bude aj interview s výskumníkmi, ktorých projekty získajú najlepšie hodnotenie.

Projekty vybrané na financovanie budú oznámené v decembri 2022.

Viac informácii o ERC Starting grants a časový harmonogram hodnotiaceho procesu.

Kontakt na Slovensku – Z. Reptová – NCP

Zdroj: ERC, 20.1.2021, zur