HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva EIT Manufacturing pre malé a stredné podniky

Aktualita

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti. Jedným z týchto znalostných inovačných spoločenstiev je aj EIT Manufacturing.

EIT Manufacturing vyhlásilo výzvu SME Transform call, ktorá je otvorená do 30.09.2021 23:59 CEST.

Výzva sa snaží podporovať malé a stredné podniky, ktoré plánujú implementáciu transformačného projektu na svojich výrobných linkách alebo výrobných systémoch. V rámci výzvy sa ponúkajú 2 podporné balíky:

  • Transformation Services Package (mandatory)
  • Transformation Financial Support Package (optional)

K výzve sa usporiadavajú informačné webináre v termínoch 15.07.2021 12:00 – 13:00 CEST a 27.07.2021 10:00 – 11:00 CEST. Na webináre je potrebné sa registrovať.

SME transform Call

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 12.07.2021, erh