HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva EIT Digital v rámci EIT Community Booster

Aktualita

EIT Digital zverejnil výzvu pod názvom Scaling up European digital ventures s uzávierkou na podanie prihlášok dňa 17.12.2021 23:59 CET. Výzva sa zameriava na deep tech scaleupy v rámci určených tém pod oblasťami Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital Tech a Digital Finance.

EIT Digital je jedným z  inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súvislosti s iniciatívou Nový Európsky Bauhaus viaceré inovačné komunity EIT otvorili výzvy v rámci EIT Community Booster.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Digital.

Zdroj: EIT Digital, 02.11.2021, erh