HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva EIC Pathfinder Open predĺžená!

Aktualita

Z dôvodu technických problémov pri práci s administratívnymi formulármi v portáli Funding & Tender Opportunities dnes Európska komisia predĺžila termín uzávierky na podávanie projektových návrhov v rámci EIC Pathfinder Open z pôvodného 19. mája na 25. máj 17:00.

Výzva EIC Pahfinder Open na FTO portáli

Zdroj: EK, zverejnené: 18.5.2021, autor: lda