HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva BBI JU 2020 otvorená

Aktualita

Výzva BBI JU 2020 na predkladanie návrhov je otvorená do 3. septembra 2020, 17:00 CET.

S indikatívnym rozpočtom 102 miliónov eur, pokrýva 16 tém štyroch strategických oblastí: suroviny, proces, produkty a absorpcia trhu.

V brožúre k výzve nájdete podrobnejšie informácie o:

  • Témach & typoch akcií
  • Požiadavkách výziev
  • Predkladacom procese cez Funding and Tender Opportunities portal (SEDIA).

Potrebné informácie nájdete aj na stránke Call page a aktualizovanom BBI JU’s Annual Work Plan.

Pripomínam: Virtuálny infodeň poriada BBI JU už 22. apríla 2020.

V prípade otázok v súvislosti s prípravou vašich návrhov využite kontakt:

Ing. Nataša Hurtová, NCP: natasa.hurtova@cvtisr.sk, +421 917 733 512

Zdroj: BBI JU, 14.4.2020, nakh