HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva 25 priemyselných zväzov a ETP k budúcnosti VaV po roku 2020

Aktualita

25 európskych priemyselných zväzov a Európskych technologických platforiem vydalo dňa 21. februára 2018 spoločnú výzvu: Boosting Europe’s Future Competitiveness as Key Priority for FP9,  2nd Joint Declaration by Industry and RTOs

V tejto, už druhej  spoločnej deklarácií, signatári vyzývajú Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu Európy, aby následný európsky program pre výskum a inovácie (9.RP) po Horizonte 2020 (po roku 2020) pripravili tak, aby jeho zameranie i rozpočet boli plne v súlade so zámermi politiky EÚ zhrnutej v dokumente Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ.

Deklarácia zdôrazňuje význam a dôležitosť podpory výskumu, vývoja a inovácií na všetkých úrovniach (Európskej, národných, regionálnych…) pre udržanie vysokej úrovne, ďalší rozvoj  a zvyšovanie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.