HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy StG-2014

Aktualita

15. decembra 2014 boli zverejnené výsledky výzvy pre podávanie žiadostí o ERC Starting Grant 2014. Bolo podporených 328 projektov s rozpočtom 485 mil. Euro. Úspešnosť je 10%.

Ďalšie informácie tu