HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy MSCA-IF-2019

Aktualita

Európska komisia zverejnila výsledky výzvy pre podávanie návrhov projektov v rámci schémy MSCA – Individuálne štipendium 2019 (Individual Fellowship). Vo výzve bolo podaných 9 875 projektových návrhov a po vykonaní formálnej kontroly bolo hodnotených 9 709 projektových návrhov  (najviac v rámci panelov vied o živej prírode LIF a spoločenských a humanitných vied SOC). Na rozdiel od minulej výzvy 2018 bolo podaných viac projektov v oblasti humanitných a spoločenských vied, kde došlo k zvýšeniu o 21 %.

Na financovanie bolo navrhnutých 1 475 projektov s celkovým objemom rozpočtu 300 mil. Euro, čo predstavuje 15 % úspešnosť.

Najviac hostiteľských inštitúcií sa nachádza vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Švajčiarsku (poradie podľa počtu získaných grantov). Najobľúbenejšou treťou krajinou pre výjazdovú fázu Global Fellowship sú USA, Kanada a Austrália.

Výsledky výzvy MSCA-IF-2019

Cutt off score ( minimálne skóre pre financovanie predloženého návrhu projektu)

Zdroj: EK, 25. 3. 2020, ivh