HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy M-era.NET 2018

Aktualita

Bolo vybraných 27 návrhov projektov na podporu v celkovej výške 18,2 mi. € – z toho 3 so slovenskou účasťou

Podporené projekty sa budú venovať týmto témam:

  • 1 projekt: Multiscale modeling for materials engineering and processing
  • 10 projektov: Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • 3 projekty: High performance composites
  • 8 projektov: Functional materials
  • 2 projekty: New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • 3 projekty: Materials for Additive Manufacturing

 

Výzva na rok 2019 (Call 2019) sa očakáva v marci tohto roku.