HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy ERC Starting Grant 2018

Aktualita

Európska rada pre výskum (ERC) dňa  27. júla 2018 zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Starting Grant 2018. Grant získalo 403 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 603 miliónov EUR, ktorí súťažili s 3170 žiadateľmi o grant. Percento úspešnosti podaných projektov je 13%.

Každý z týchto vedcov s grantom až do výšky 1,5 milióna EUR bude môcť vytvoriť vlastný výskumný tím a presadiť prevratné myšlienky. Podiel žien medzi uchádzačmi o granty predstavuje už druhý rok za sebou 40%.

Výskum sa uskutoční v 22 krajinách Európy v  inštitúciách v Nemecku ( 76), Veľkej Británii (67) a Holandsku (46), ktoré budú hosťovať väčšinu výnimočných mladých vedcov.

 

Podrobnejšie informácie

Príklady úspešných projektov výzvy Starting Grant 2018

Zoznam zodpovedných riešiteľov výzvy Starting Grant 2018

Štatistiky