HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy ERC Starting Grant 2017

Aktualita

Európska rada pre výskum (ERC) 6. septembra 2017 zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Starting Grant 2017. Grant získalo 406 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 605 miliónov EUR. Každý z týchto vedcov s grantom až do výšky 1,5 milióna EUR bude môcť vytvoriť vlastný výskumný tím a presadiť prevratné myšlienky. Podiel žien medzi novými uchádzačmi o granty je najväčší v rámci súťaže ERC a tiež aj aj väčšia rozmanitosť z hľadiska národnosti.

Podrobnejšie informácie

Príklady úspešných projektov výzvy Starting Grant 2017

Zoznam zodpovedných riešiteľov výzvy Starting Grant 2017