HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy ERC Consolidator grant 2017

Aktualita

Európska rada pre výskum (ERC) 28. novembra 2017 zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Consolidator Grant 2017. Grant získalo 329 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 630 miliónov EUR. Každému z týchto vedcov s grantom až do výšky 2 milióna EUR (+ 750 000 EUR) bude poskytnutý priestor na konsolidáciu vlastného tímu alebo programu. ERC hodnotila 253 000 projektových návrhov, z ktorých bolo financovaných 13% a  32% udelených grantov získali ženy. Tieto granty vytvoria približne 2000 nových pracovných pozícií pre postdoktorandov.  

 

 Podrobnejšie informácie

 Príklady úspešných projektov Consolidator Grant 2017

 Zoznam zodpovedných riešiteľov výzvy Consolidator Grant 2017