HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy ERC Consolidator 2015

Aktualita

Európska rada pre výskum zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Consolidator Grant call 2015. Grant získalo 302 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 585 miliónov Euro. Každý z týchto vedcov s grantom až do 2 mil. Euro bude môcť rozvíjať inovačné nápady so svojimi výskumnými tímami.

Prestížny grant získal aj Slovák Martin Sokol pôsobiaci na Trinity College Dublin.

projektom „Western banks in Eastern Europe: New geographies of  financialisation“

Podrobnejšie informácie

Príklady úspešných projektov výzvy Consolidator Grant call 2015