HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výskumu a inovácií a účasť Slovenska v Horizonte 2020

Aktualita

Európsky semester, ročný cyklus koordinácie hospodárskej politiky Komisie, podporuje štrukturálne reformy členských štátov v rôznych oblastiach politiky, aby podporovali rast pracovných miest, rast a investície. Výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v tomto kontexte. To je dôvod, prečo Komisia dáva odporúčania a úzko spolupracuje s členskými štátmi, aby zvýšili výkonnosť svojich národných výskumných a inovačných systémov.

Pozrite si výsledky za Slovensko.

Pozrite si tu uvedený súbor PDF, ktorý obsahuje profil krajiny a odkaz na databázu úspechov týkajúcich sa Slovenska v Horizonte 2020.