HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky uzávierky výzvy Fast Track to Innovation

Aktualita

Do výzvy s uzávierkou 23. máj 2019 bolo podaných 261 projektových návrhov, z toho 255 boli oprávnené a hodnotené. Plánovaný rozpočet na FTI projekty pre rok 2019 je 100 mil. EUR, z toho na túto výzvu bude alokovaných 33%. Najviac účastníkov sa zapojilo zo Španielska (149), z Nemecka (136) a z Talianska (132). Slovensko medzi účastníkmi zastupovali 2 firmy.

Financovanie finálne dostalo 14 projektov z oblasti biotechnológií, strojárstva, potravinárstva, zdravia, IKT, vesmíru a inovácií vo verejnom sektore. Sú medzi nimi projekty vyvíjajúce biodegradovateľné obaly, satelitné komunikačné služby, mapovanie kvality ovzdušia, substitúciu ľudskej kože pri chronických ranách z atlantickej tresky, špeciálne kamery pre mobilné zariadenia, systém virtuálneho modelu oka pre personalizované operácie korigujúce zrak, či prvú netoxickú bio polymérovú živicu.

Ďalšia uzávierka tejto výzvy bude 22. októbra 2019.

Táto schéma je určená pre relatívne vyspelé špičkové technológie, koncepcie a obchodné modely, ktoré môžu byť veľmi rýchlo využiteľné koncovými zákazníkmi.
Návrhy môžu podávať len konzorciá vytvorené z minimálne 3 až 5 organizácií, ktoré potrebujú rýchle uvedenie nových technológií na trh. Viac informácií o Fast Track to Innovation je k dispozícii v sekcii Inovácia v malých a stredných podnikoch a v pracovnom programe pre Enhanced European Innovation Council Pilot.

Zdroj: eCORDA, zverejnené 26.7.2019, lda