HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky jednokolových výzviev 2022 v klastri Zdravie a výzvy 2021 v misii Rakovina

Aktualita

Európska komisia vyhodnotila jednokolové výzvy 2022 v klastri Zdravie. Celkovo bolo hodnotených 342 projektových návrhov. V medzinárodnej konkurencii uspelo 61 projektov.

Slovenské organizácie sa zapojili do 13 projektových návrhov (so 14 účasťami), z toho 4 projekty s SK účasťou boli schválené:

  • THCS/European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research – Biomedicínske centrum SAV/ 191 tisíc EUR
  • ERA4Health/European partnership on transforming health and care systems – Ministerstvo zdravotníctva SR/128 000 EUR, Univerzitná nemocnica Martin/30 tisíc EUR
  • ASCERTAIN/Affordability and Sustainability improvements by using new pricing, Cost-Effectiveness and ReimbursemenT models to Appraise iNnovative health technologies – Univerzita Komenského v Bratislave/450 tisíc EUR
  • XpandDH/Expanding Digital Health through a pan-European EHRxF-based Ecosystem – NCZI/45 tisíc EUR

Nižšie nájdete celkový prehľad počtu predložených projektových návrhov a schválených projektov podľa jednotlivých destinácií.

Destinácia 1: Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti Počet
žiadostí*
Počet schválených projektov
HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01 Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition7213
Destinácia 2: Život a práca v zdraviu prospešnom prostredíPočet
žiadostí*
Počet schválených projektov
HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01 Methods for assessing health-related costs of environmental stressors105
Destinácia 3: Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobamiPočet
žiadostí*
Počet schválených projektov
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01 Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)31
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02 Pandemic preparedness263
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03 Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth397
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03-01 European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research11
Destinácia 4: Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivostiPočet
žiadostí*
Počet schválených projektov
HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02 Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems 121
HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03 Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the resilience of health care systems in the context of recovery60
HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 Better economic foresight, financial planning, and procurement/contractual strategies for health systems144
HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01 European partnership on transforming health and care systems81
Destinácia 5: Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosťPočet
žiadostí*
Počet schválených projektov
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01 Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkers366
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02 New methods for the effective use of real-world data and/or synthetic data in regulatory decision-making and/or in health technology assessment265
Destinácia 6: Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemysluPočet
žiadostí*
Počet schválených projektov
HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01 Enhancing cybersecurity of connected medical devices315
HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02 Scaling up multi-party computation, data anonymisation techniques, and synthetic data generation355
HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03 New pricing and payment models for cost-effective and affordable health innovations52
HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04 Setting up a European Smart Health Innovation Hub151
HORIZON-HLTH-2022-IND-13-05 Setting up a European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) Ecosystem31

Komisia taktiež vyhodnotila výzvu v rámci misie Rakovina HORIZON-MISS-2021-CANCER-02. Z celkovo 106 predložených projektových návrhov bolo hodnotených 102 žiadostí, schválených bolo 11 projektov. Slovensko sa zapojilo do 3 projektových návrhov (s 9 účasťami), z toho dvakrát ako koordinátor konzorcia, žiaden z týchto návrhov neuspel.

Prehľad počtu predložených projektových návrhov a schválených projektov podľa jednotlivých tém:

Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on CancerPočet
žiadostí*
Počet schválených projektov
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection775
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02 Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors41
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer215

* Počet hodnotených projektových návrhov

Zdroj: EK, 25.08.2022, mob