HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky druhej výzvy v rámci COVID-19

Aktualita

Po prepuknutí krízy koronavírusu SARS-CoV-2 Európska komisia vyhlásila v máji 2020 niekoľko výziev na riešenie akútneho stavu s cieľom získať inovatívne a rýchle prístupy týkajúce sa zdravia a poskytnúť spoločnosti rýchle výsledky pre vyššiu úroveň pripravenosti systémov zdravotníctva (SC1-PHE CORONAVIRUS – 2020 – 2).

Celkovo bolo podaných 454 projektových návrhov, z ktorých bude financovaných 23 projektov v objeme 128,2 milióna EUR. Zapojených bolo 347 výskumných tímov zo 40 krajín Európy a ďalších krajín. Vo výzve uspeli aj tímy zo Slovenska.

Výzvy sa týkali nasledujúcich tém:

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A – Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment ( bolo podaných 36 návrhov projektov, z toho budú 4 financované)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B – Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL) – bolo podaných 221 projektov, z toho bude financovaných 13)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C – Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response ( bolo podaných 162 návrhov projektov, z toho budú 4 financované)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D – Pan-European COVID-19 cohorts ( bolo podaných 21 návrhov projektov, z toho bude financovaný 1)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E – Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19 (bolo podaných 14 návrhov projektov, z toho bude financovaný 1)

Zoznam podporených projektov

Tlačová správa

Zdroj, EK, zverejnené 21. 8.2020, ivh/kas