HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskumný pobyt v krajinách V4

Aktualita

Štipendium IVF pre doktorandov. Zdroj: https://www.visegradfund.org

Ak si doktorand a zvažuješ možnosť výskumného pobytu, v tom prípade Ti Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund) ponúka možnosť stráviť 1-2 semestre v nasledujúcich krajinách:

  • Krajiny Vyšehradskej štvorky (Česko, Poľsko, Maďarsko),
  • Albánsko, Arménsko, Azejbardžan,
  • Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
  • Čierna Hora, Moldavsko, Severné Macedónsko,
  • Srbsko, Ukrajina, Kosovo.

Neváhaj a podaj si prihlášku do 15. marca 2022.

International Visegrad fund IVF – Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave založená vládami krajín Višegrádskej skupiny (V4) – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu.

Viac informácií:

Visegrad Scholarship Program

Zdroj: https://www.visegradfund.org, zverejnené: 1. 2. 2022, autor: rpa