HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskumníci z TalTech predvádzajú výskum a vývoj zelených technológií

Aktualita

Peaminister koos rektori ja tippteadlasega
Momentka z prehliadky v budove Ehituse Mäemaja TalTechu. Premiérka Kaja Kallas a akademik Jarek Kurnitski (vpredu), rektor Tiit Land a ekonomický poradca premiéra Ardo Hansson (vzadu).

Špičkoví výskumníci a členovia rektorátu Tallinnskej technickej univerzity (TalTech) poskytli premiérke Kaja Kallas 1,5-hodinovú prezentáciu príspevku univerzity k estónskemu výskumu a vývoju a zelenej transformácii.

Premiérke najskôr ukázali testovanie solárnych panelov, ktoré prebiehalo v klimatickej komore Laboratória stavebnej fyziky, potom v Laboratóriu ciest a dopravy a Laboratóriu vetrania, kde sa uskutočnil aj experiment s distribúciou vzduchu.

Medzi témy, o ktorých sa na stretnutí hovorilo, patrilo vytvorenie virtuálneho centra greentech na podporu ekonomického rozvoja v Estónsku, úloha obehového hospodárstva pri dodávkach surovín pre výrobu, energetická náročnosť budov a ich vetranie, či príspevok univerzity k energetickému manažmentu, resp. vývoj estónskeho hospodárstva ako celku. Premiérka Kallas sa zaujímal aj o perspektívy chemického priemyslu v Estónsku, a to ako v oblasti ropných bridlíc, tak aj chémie dreva.

S prezentáciou vystúpili prorektorka pre výskum Maarja Kruusmaa, prorektor pre podnikanie Sven Illing, riaditeľ Katedry stavebníctva a architektúry Jarek Kurnitski, riaditeľ Katedry elektroenergetiky a mechatroniky Ivo Palu a vedecký pracovník na Katedre stavebníctva a architektúry. Katedra geológie Rutt Hints. Z univerzity sa na stretnutí zúčastnili aj rektor Tiit Land a prorektorka pre zelený prechod Helen Sooväli-Sepping a z kancelárie predsedu vlády ekonomický poradca Ardo Hansson a poradkyňa pre komunikáciu Maris Lindmäe.

Viac informácií:

Rector of Tallinn University of Technology Tiit Land: what matters the most is the individual

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://taltech.ee, zverejnené: 11. 1. 2022, autor: rpa