HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VÝSKUMNÉ INFRAŠTRUKTÚRY – tréning a výzva pre trénerov

Aktualita

Zvýšte si úroveň vedomostí a znalostí v oblasti hodnotenia, plánovania, monitorovania, efektívnej prevádzky a manažmentu výskumných infraštruktúr!

 

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ABSOLVOVANIE TRÉNINGU V OBLASTI VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR:
Projekt ResInfra@DR organizuje tréning na budovanie kapacít pre ex-ante hodnotenie výskumných infraštruktúr, plánovanie výskumných infraštruktúr, monitorovanie existujúcich a identifikáciu očakávaných dopadov výskumných infraštruktúr.

Tréning sa zameriava predovšetkým na zriaďovateľov výskumných infraštruktúr, grantové agentúry podporujúce tieto infraštruktúry, ďalej manažérov a prevádzkovateľov, ako aj potenciálnych hodnotiteľov výskumných infraštruktúr.

Jedná sa o 4-dňový tréning s poskytnutím ubytovania a preplatením cestovných nákladov pre vybraných účastníkov.

Účasť je obmedzená na občanov krajín Dunajského regiónu.

 

Viac informácií nájdete v priloženej výzve na účasť na tréningu. V prípade, ak máte záujem sa tréningu zúčastniť, vyplňte prosím formulár žiadosti na konci výzvy (Open call for trainees, str. 6).

Bližšie informácie Vám poskytne p. Marko Hajdinjak, projektový partner zodpovedný za realizáciu tréningov (email: resinfra@online.bg)

 Deadline na podanie prihlášky je 5.1.2018 o 17.00 hod.

 

 

VÝZVA NA TRÉNEROV:

Projekt ResInfra@DR hľadá skúsených trénerov (skúsených tvorcov politík v oblasti vedy, technológií a inovácií, úspešných manažérov výskumných infraštruktúr, posudzovateľov výskumných infraštruktúr, expertov z medzinárodných projektov súvisiacich s problematikou výskumných infraštruktúr) na prípravu a realizáciu tréningu na jednu z nasledujúcich tém:
· Plánovanie a zriaďovanie výskumných infraštruktúr.
· Prevádzka, riadenie a monitorovanie výskumných infraštruktúr.
· Výsledky a vplyvy výskumných infraštruktúr v praxi.
· Dlhodobá finančná udržateľnosť výskumných infraštruktúr.
Ďalšie informácie nájdete v priloženom materiáli (Terms of Reference for Trainers).

Bližšie informácie Vám poskytne p. Marko Hajdinjak, projektový partner zodpovedný za realizáciu tréningov (email: resinfra@online.bg).

Deadline na podanie prihlášky je 5.1.2018 o 17.00 hod.